Surimassa Bouw en Constructies diensten bestaande uit:

1. Aannemingscontracten voor de bouw, verbouw, renovatie, reparatie en (her-)inrichting van registergoederen.
2. Het aannemen en uitvoeren van Bouwkundige- en Civieltechnische werken (Wegen- en Waterbouwkundige werken), alsmede grondverzetwerken en schilderwerken en het verrichten van alle daarmede verband houdende handelingen.
3. Prefabricated woningen

Surimassa Industrie:
1. Fabrikant voor het vervaardigen van tegellijm, voegcement en andere producten.
2. Het kopen, verkopen en exploiteren van onroerende goederen
3. Het fabriceren en in de handel brengen van alle voor haar onderneming benodigde produkten, zoals bouwmaterialen, bouwmachines, staalconstructie, alle grondstoffen voor de bouwindustrie, huismeubilair, keukenmeubilair, alsmede alle andere benodigde meubilair en accesoires
4. Agent & vertegenwoordiger van:

62bb74fafe510d705a3b54f634c5fe12

Carousel contents not found!

Contact Us

Afobakkaweg no. 1960 Mast 15 Klein Powakka, Para, Suriname Phones: 8514521/ 8596307 Email: [email protected]

About Us

Surimassa Industries N.V. levert bouwkundige diensten en producten: Hieronder wordt verstaan fabrieksmatig vervaardigen van verschillende tegellijmen, en het verlenen van diensten in de woningbouw en utiliteitsbouw.

Additional info