Over ons

"Manufacturer of quality building products."

surimassa logo 1 web
DMP-12

BEDRIJFSPROFIEL

Bedrijfstijpe

Surimassa Industries N.V. is opgericht op 19 maart 2007 en is gevestigd te Para, Afobakkaweg perc. 1960, Mast 15. Fabrikant voor het vervaardigen van tegelijm, voegcement en andere producten.

Missie

De missie van Surimassa Industries N.V. is: “ het produceren & leveren van kwalitatieve bouwkundige producten en diensten tegen een concurrerende marktprijs”.

Het doel van de vennootschap is:

  1. het importeren en/of fabriceren en in de handel brengen van bouwmaterialen, bouwmachines, staalconstructies, gereedschappen voor de bouwindustrie, alles in de meest uitgebreide zin.
  2. Het aannemen, onder aannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van alle werken op bouwkundig gebied, en het verrichten van alle handelingen welke daarmee verband houden.
  3. Het deelnemen in- of samenwerken met andere ondernemingen of instellingen met een gelijk of aanverwant doel.
  4. Het doen, verkopen en/ of exploiteren van onroerend goederen en voorts.
  5. Het drijven van iedere zaak en iedere onderneming waartoe een vennootschap in Suriname bevoegd is.

Contact Us

Afobakkaweg no. 1960 Mast 15 Klein Powakka, Para, Suriname Phones: 8514521/ 8596307 Email: [email protected]

About Us

Surimassa Industries N.V. levert bouwkundige diensten en producten: Hieronder wordt verstaan fabrieksmatig vervaardigen van verschillende tegellijmen, en het verlenen van diensten in de woningbouw en utiliteitsbouw.

Additional info