Flexibele voegcement

s5

Surimassa flex voegcement flexibele voegcement

Toepassing

Surimassa flex voegcement is een  voegmortel op cement- & harsbasis voor het voegen van keramische wand – en  vloertegels. Speciaal voor natte ruimtes,vloerverwarmingssystemen, toepassing buitenshuis .

Surimassa Flex voegcement is toepasbaar voor voegbreedtes van 2 mm tot 10 mm.

Verwerking

De tegellijm dient altijd volledig afgebonden en droog te zijn. De diepte van de voeg dient minstens

5 mm te bedragen. Zonodig de voegen uit krabben.

Voor het voegen wordt een smeuïge mortel gemaakt door aan een zak van 5kg flex voegcement 2 liters water toe te voegen en goed te mengen. De voegen vooraf bevochtigen om snelle droging van de voegmortel te voorkomen. De voegmortel in de voegen brengen met een voegrubber of spaan. Nasponzen  met schoonwater, nadat de voeg aangedroogd is.

Surimassa Flex  voegcement is ca 1 uur te verwerken.

Bij alle cementgebonden voegmortels is het uithardingverloop en kleurtoon afhankelijk van het vochtaanbod uit de ondergrond en van de omgevingstoestand. Een onregelmatig vocht aanbod kan kleurnuancering en vlekvorming tot gevolg hebben. De fabrikant stelt zich hiervoor dan ook niet aansprakelijk. Bij warm weer moet altijd rekening gehouden worden met een snellere droging.

Te snelle droging kan tot onvoldoende sterkteontwikkeling leiden.

Attentie

Niet beneden +5 °C verwerken.

Opslag: droog bewaren. In ongeopende verpakking minstens 12 maanden houdbaar.

Contact Us

Afobakkaweg no. 1960 Mast 15 Klein Powakka, Para, Suriname Phones: 8514521/ 8596307 Email: [email protected]

About Us

Surimassa Industries N.V. levert bouwkundige diensten en producten: Hieronder wordt verstaan fabrieksmatig vervaardigen van verschillende tegellijmen, en het verlenen van diensten in de woningbouw en utiliteitsbouw.

Additional info